Brandwerende afdichtingen

Atlas Fireproofing biedt haar klanten een totaalaanpak op het gebied van brandwerende afdichtingen en doorvoeringen:

  • Ontwerp van compartimenten
  • Opname van tekening of inventarisatie op locatie
  • Kostencalculatie en opgave
  • Engineering en onderbouwing van oplossingen
  • Montage van afdichtsystemen
  • Inspectie en elektronische logboek
  • Onderhoud

01Montage brandwerende afdichtingen

Complexe regelgeving: hoe weet u of uw brandwerende afdichtingen en doorvoeringen voldoen aan wet en regelgeving zie onze checklist. Checklist onderhoud brandwerende afdichtingen. Atlas Fireproofing biedt u de totale oplossing voor het afdichten van  alle type doorvoeringen.

Atlas Fireproofing kan brandwerende afdichtingen, gasdichte afdichtingen en akoestische afdichtingen uitvoeren of een combinatie hiervan. Wij bieden u een totaaloplossing.

Lees verder...
Brandwerende afdichtingen en doorvoeringen
Brandcompartimenten

02Rookwerende constructies

Ieder gebouw is ingedeeld in brandcompartimenten welke worden begrensd door brandscheidingsconstructies (BSC’s). De technische installaties in een gebouw voeren door deze BSC’s naar de verschillende verdiepingen en bouwdelen. Voor de brandwerendheid onderscheiden wij in technische installaties drie hoofdgroepen:

  • Luchttechniek (kanalen ventilatie & koeling)
  • Kabels en Kabelgoten t.b.v. elektrotechniek, data & besturing
  • Buizen en pijpen t.b.v. Aan- afvoer van vloeistoffen en gassen. ( Metaal en kunststof buizen)

Deze MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) installaties passeren de BSC’s in vloeren en wanden. Om de brandwerendheid te blijven waarborgen moeten de installaties ter plaatse van de brandscheidingsconstructies worden afgedicht.

Lees verder...

03Brandwerende scheidingsconstructies

Bij het brandveilig maken van gebouwen speelt compartimentering een belangrijke rol. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand met betrekking tot branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Dankzij deze compartimentering wordt brand beheersbaar gehouden. Doordat een pand wordt opgedeeld in brand- en rookcompartimenten kan deze zich niet ongehinderd uitbreiden en krijgen gebruikers de gelegenheid het pand veilig te verlaten via vluchtroutes. Indien er tijdens de gebruiksperiode nieuwe openingen/sparingen in het compartiment worden aangebracht dienen deze zo spoedig mogelijk te worden gedicht. Alleen het regelmatig inspecteren en vastleggen van deze veranderingen garanderen de brandveiligheid door middel van brandcompartimentering. Doet u dit niet dan reduceert u de brandveiligheid van uw gebouw.

Lees verder...
550Projecten
25afdichtingen
50Jaar ervaring
35Producten

04Een specialist biedt kwaliteit

Het is verstandig om bij het ontwerp al na te denken over de brandveiligheid, uw brandcompartimenten en mutaties aan installaties. Wij adviseren u graag hierbij. Indien de afdichtingen niet door specialisten wordt uitgevoerd, is de kwaliteit vaak twijfelachtig. Meestal gebeurt dit niet moedwillig, maar wordt veroorzaakt door een gebrek aan deskundigheid en ervaring.

Gebouweigenaren onderschatten het belang van de kwaliteit bij de montage. De gehele keten van ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering is bepalend voor de behaalde brandwerendheid. Dus ook de montage kan de zwakste schakel zijn, zodat de gehele brandscheiding niet voldoet. Deze schijnveiligheid is het grootste gevaar bij brand. Correct geïnstalleerde brandwerende afdichtsystemen bieden een kosteneffectieve oplossing om de brandveiligheid op peil te houden.

Lees verder...