Full Service Application

Atlas Fireproofing is een Full Service Application bedrijf en biedt een totaalpakket oplossingen voor uw brandveiligheid. Door onze kennis van brandwerende materialen, brandproeven, testrapporten, applicatietechnieken en ervaren projectmanagement, biedt Atlas Fireproofing kwaliteit vanaf de ontwerpfase tot oplevering en zelfs in het onderhoud.  Voor de klant betekent een goed eindproduct meestal: “een juiste materiaalkeuze en correcte applicatie uitgevoerd binnen het gestelde tijdsbestek en budget”.

Uw voordelen van Atlas Fireproofing:

  • Gespecialiseerd in het leveren van totaaloplossingen (Full Service Application).
  • Wij bieden u gedegen advies gebaseerd op meer dan 50 jaar ervaring in brandwerende constructies.
  • Door onze kennis van de verschillende systemen kunnen wij u aangeven welke systemen het meest geschikt zijn voor specifieke situaties.
  • Voor de grootste en ook kleinere opdrachten verzorgen wij de goedkeuringsprocedure door de overheid en verstrekken wij de vereiste attesten en garanties.
  • Producten en afwerkingen zijn getest en gebaseerd op technische onderbouwing.
  • Wij zijn fabrikant-onafhankelijk en kunnen met elk materiaal werken.
  • Atlas Fireproofing heeft voorkeur voor snel verwerkbare, efficiënte materialen.
  • Off-site en On-site oplossingen.
  • Kwaliteitscontrole en certificering zijn ingebouwd in het proces.
  • Garantie op applicatie en materialen.

Door onze 55 jaar ervaring zijn we in staat om projecten, van een enkele stalen ligger tot de grootste constructies met succes te volbrengen. Een 24-uurs service van leveringen voor materiaal en back-up materieel draagt zorg voor een soepel verloop van de werkzaamheden. Zeker op grote bouwwerken kan het van cruciaal belang zijn de werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek te voltooien. Doordat wij met meerdere ploegen in de uitvoering werken, zijn wij flexibel en kunnen we vaak in zeer geringe tijd ter plaatse zijn. Weinig tijd, barre omstandigheden, Ons doel is een tevreden klant binnen de ons ter beschikking staande mogelijkheden.

Off-site

In eigen straal-en spuitloods (of van derden) is het mogelijk om staalprofielen te stralen en te behandelen zodat deze vervoerd kunnen worden naar de projectlocatie om aldaar verwerkt te worden in de draagconstructie. Hierbij stelt Atlas Fireproofing echter eisen aan de manier waarop de profielen worden opgeslagen en verwerkt zodat het brandwerende systeem intact blijft en niet onderhevig is aan omstandigheden die het systeem negatief beïnvloeden (zoals vochtigheid of mechanische schade).

In geval van schade aan het coatingsysteem moet deze zo spoedig mogelijk worden gerepareerd om de brandveiligheid van de constructie te garanderen.

On-site

Bij nieuwbouw en renovatie waarbij er on-site gewerkt moet worden heeft Atlas Fireproofing jarenlange ervaring met complexe staalconstructies en planningen. Om het aanbrengen van de brandwerende coating zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt (waar nodig) de omgeving afgeplakt zodat de gecertificeerde applicateur in een korte periode veel meters staal kan behandelen.

In situaties waar een deel On-site en een deel Off-site kan worden behandeld heeft Atlas Fireproofing de organisatorische kwaliteiten om binnen de planning en budget uw project tot een goed einde te laten komen. Informeer naar de mogelijkheden bij onze projectmanagers en planners.