Meest gestelde vragen

Dagelijks krijgen de specialisten van Atlas Fireproofing technische vragen te beantwoorden. Het Bouwbesluit wordt als zeer complex ervaren door de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels. Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot brandveiligheid.

 1. 1
  Wat is passieve brandveiligheid

  Onder passieve brandveiligheid vallen de maatregelen waardoor mensen in een gebouw de tijd krijgen om te vluchten. Dit in tegenstelling tot actieve brandbeveiliging, die erop gericht is bij brand het vuur te blussen of onder controle te krijgen. Door het brandwerend beschermen van dragende constructies en het intact houden van brandcompartimenten wordt voorkomen dat de draag constructie voortijdig instort, de vluchtwegen onbruikbaar worden en een brand ongecontroleerd kan uitbreiden.

 2. 2
  Wat zijn brandcompartimenten?

  Een brandcompartiment is een deel van een gebouw dat bij brand als afgesloten eenheid beschouwd kan worden. De brandcompartimenten moeten ervoor zorgen dat gedurende een bepaalde tijd het vuur en de rook tegengehouden kunnen worden, zodat er een veilige vrije vluchtroute gecreëerd kan worden. In Nederland is in het bouwbesluit vastgelegd hoe groot deze compartimenten dienen te zijn, welke brandwerendheid de wanden en deuren moeten hebben. De technisch specialisten van Atlas Fireproofing kunnen u gedetailleerde informatie verstrekken met betrekking tot brandcompartimenten.

 3. 3
  Wat is Fire Engineering?

  Fire Safety Engineering is een breed vakgebied, waarbij door de integrale benadering van brandveiligheid gebaseerd op wetenschap en beproefde oplossingen een optimale uitkomst bereikt kan worden. Atlas integreert een brandveiligheidsstrategie in het project met als doel om tot een op maat gemaakte brandwerende oplossing te komen, waarbij wij rekening houden met de unieke behoeften van klant en het project. Door onze vakkennis kunnen we beter anticiperen op de onderbouwing en uitvoering van het project met doordachte oplossingen.

 4. 4
  Hoe vraag ik een offerte aan?

  U kunt door de rekenstaat in te vullen een offerte aanvragen. Om tot een correcte prijs te komen hebben wij de gegevens nodig van uw constructie. In geval van brandwerende coating betekent dat een overzicht van de te behandelen staalprofielen. Graag ontvangen wij ook bouwkundige tekeningen waarop wij kunnen aangeven welke kolommen en liggers, in welke mate, brandwerend moeten worden gemaakt. Daaruit volgt een laagdikteberekening die de brandwerendheidseis in 30, 60, 90 of 120 minuten voorschrijft. Al deze gegevens samen vormen de basis voor een offerte.

 5. 5
  Waar vind ik de rekenstaat?

  U kunt de rekenstaat downloaden vanaf de homepage of via ‘offerte aanvragen’ of door contact op te nemen met één van onze specialisten.

 6. 6
  Kan ik hout brandwerend maken?

  Nee, je kan hout niet brandwerend maken zoals bij een staalconstructie. Wel kunt u houten constructies brandvertragend behandelen zodat je de brandvoortplantingsklasse opwaardeert naar klasse 1 of 2 en zodoende een veilige vluchtroute kan garanderen van bijvoorbeeld 60 minuten.

 7. 7
  Welke kleuren zijn er leverbaar voor brandwerende coating?

  In principe is elke RAL kleur leverbaar zoals te zien is in dit ‘kleuroverzicht‘. Echter is de levertijd en prijs afhankelijk van het aantal meters en kan een bepaalde kleur duurder uitvallen dan een massa-geproduceerde topseal.

 8. 8
  Kan ik een richtprijs krijgen voor een bepaald product?

  Afhankelijk van de situatie en het type product kan er soms een richtprijs worden gegeven. Echter worden er dan uitgegaan van bepaalde omstandigheden die kunnen afwijken van de realiteit waardoor er uiteindelijk een verschil kán ontstaan met de richtprijs t.o.v. de eindofferte.

 9. 9
  Hoe krijg ik een garantiecertificaat?

  Na het aanbrengen van de brandwerende coating volgens de verwerkingsvoorschriften, laagdikteberekening en betaling wordt er een garantiecertificaat afgegeven.

 10. 10
  Kan ik zelf brandwerende coating aanbrengen?

  Ja, mits applicatie volgens verwerkingsvoorschriften gebeurt en de laagdikte worden aangehouden zoals berekent door de calculatieafdeling. Dat betekent dat er vooraf een rekenstaat moet worden ingevuld zodat er berekent kan worden hoeveel verf u nodig heeft.

 11. 11
  Het brandwerend systeem is beschadigd, wat nu?

  We raden aan om zo spoedig mogelijk  een inspectie en onderhoud te laten doen door een erkend inspectiebedrijf/applicateur waarbij er duidelijk moet worden wat de oorzaak is van de schade om toekomstige problemen te voorkomen. Daarna is het zaak om de schade zo spoedig mogelijk te voorkomen om verdere schade te voorkomen. Met name vocht is voor het brandwerend coatingsysteem een oorzaak waardoor veel meer schade kan ontstaan. Daarnaast is het cruciaal dat de integriteit van de gebruikte brandwerende systemen intact is omdat anders de brandwerendheidseis wellicht niet meer gehaald kunnen worden.

 12. 12
  Wat is een onderhoudscontract?

  Periodiek inspecteren en onderhoud is cruciaal om de brandwerendheid van een constructie te garanderen. Door middel van een onderhoudscontract bent u een bepaalde periode verzekerd van een brandveilige constructie. Door middel van digitale registratie van al uw brandwerende voorzieningen zoals afdichtingen en doorvoeren, alsmede de brandwerende coating op de staalconstructie, kunt u ten allen tijde de staat van uw gebouw controleren.

Heeft u nog vragen?