WAT DOEN WIJ?

Atlas Fireproofing is een engineering-en applicatiebedrijf op het gebied van bouwkundige brandveiligheid. Als onderdeel van de Atlas Techrin Group maakt zij deel uit van meer dan 10 bedrijven in 6 landen. In de afgelopen 50 jaar, hebben we meer dan 20.000.000 m2 van constructieve brandbeveiliging en talloze brandwerende afdichtingsprojecten met succes afgerond.

Atlas Fireproofing heeft een doordacht en uitgebreid pakket samengesteld van knowhow, producten en applicatietechnieken op het gebied van brandveilige constructies en compartimentering. Met dit pakket bieden wij pasklare oplossingen om aan uw eigen eisen én aan die van de overheid te voldoen. Atlas Fireproofing ziet de groeiende rol van correcte en hoogwaardige bouwkundige brandpreventie als een uitdaging om uw probleem op een zo efficiënt en economisch mogelijke manier op te lossen.

01Waarom Atlas Fireproofing?

Warren Buffet zei ooit: “Het duurt 20 jaar om een reputatie op te bouwen en vijf minuten om hem stuk te maken. Als je hierover nadenkt, ga je anders zaken doen.”

Wij doen zaken anders. Wij definiëren kwaliteit door het juiste te doen, zelfs, of eigenlijk juist wanneer niemand kijkt. Immers, de kwaliteit van de brandveiligheid staat of valt bij een correcte uitvoering. Elk product is net zo goed als de applicateur die het aanbrengt. Dit geldt speciaal voor brandveiligheid, omdat brandveiligheid alleen tijdens een echte brand op de proef wordt gesteld.

Dit is de reden dat Atlas Fireproofing kwaliteit als prioriteit heeft: brandwerende voorzieningen moeten van meet af aan goed zijn. Maar om kwaliteit te kunnen garanderen, gaan we nog een stap verder. Zo wordt het werk altijd nagelopen door een eigen inspecteur. Zijn taak is simpel: controleer of de geleverde kwaliteit voldoet aan de eisen. Atlas Fireproofing is een professionele en ervaren partner in zowel voor nieuwbouw en onderhoud. Atlas biedt een totaalpakket oplossingen voor uw brandveiligheid. Door onze kennis van brandwerende materialen, brandproeven, testrapporten, applicatietechniek en ervaren projectmanagement, biedt Atlas Fireproofing kwaliteit vanaf de ontwerpfase tot oplevering en het onderhoud.

Bekijk de organisatie
10Bedrijven
6Landen
50Jaar evaring
20Miljoen m2

02Wat bieden wij?

Atlas Fireproofing biedt u:

  • Deskundige adviseurs
  • Projectmanagers
  • Chemici
  • Ingenieurs
  • In-house testfaciliteiten en laboratorium
  • Fire engineering & inventarisatie specialisten
  • In-house opleidingen voor klanten
  • Internationale projectervaring
  • Markt specifieke software voor bouwkundige brandveiligheid
  • en natuurlijk onze reputatie.

03Filosofie

Kwaliteit

Wij definiëren kwaliteit door het juiste te doen, zelfs, of eigenlijk juist wanneer niemand kijkt. Immers, de kwaliteit van de brandveiligheid staat of valt bij een correcte uitvoering. Zo wordt het werk altijd nagelopen door een eigen inspecteur. Zijn taak is simpel: controleer of de geleverde kwaliteit voldoet aan de eisen.

Duurzame oplossingen

Atlas Fireproofing stelt zich ten doel om binnen het kader van haar commerciële en andere activiteiten een minimum aan verstoring en/of belasting van de leefomgeving te veroorzaken. Wij verwachten dan ook van onze onderaannemers dat zij de werkzaamheden volgens de ISO 14001 procedures uitvoeren. We werken actief aan een duurzame toekomst. Atlas Fireproofing is daarom lid van de Dutch Green Building Council, een platform voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking over de duurzame ontwikkeling van de bebouwde omgeving.

Duurzaam brandveilig

Bij de inkoop van producten let Atlas Fireproofing op de duurzaamheidsaspecten. Atlas Fireproofing werkt veel met de producten van Multifire International BV. Bijna alle coatings van Multifire zijn watergedragen, er wordt geen gebruik gemaakt van oplosmiddelrijke producten (een laag VOS-gehalte – vluchtige organische stoffen). Dankzij dit lage VOS-gehalte hebben onze coatings een lage milieubelasting. De producten voldoen aan de eisen die duurzame bouw stelt (o.a. de BREEAM). De coatings die Atlas Fireproofing gebruikt leiden tot een hogere score voor duurzaamheid van uw project.

Flexibel

Wij streven zo snel mogelijk aan de wensen van onze klanten te kunnen voldoen. Doordat wij met meerdere ploegen in de uitvoering werken zijn wij flexibel en kunnen we in geringe tijd ter plaatse zijn. Weinig tijd, barre omstandigheden, strenge eisen zijn de specialisten van Atlas Fireproofing niet vreemd.

Bij Atlas Fireproofing maken we het onze zaak om levens te redden en uw eigendom brandveilig te beschermen