Brandwerende houtconstructies

Hout is een duurzaam maar brandbaar bouwmateriaal. Alhoewel hout een eigen brandwerendheid bezit, is extra bescherming nodig om aan de brandwerendheidseisen te voldoen.